Thông báo sinh viên

Kế hoạch chuẩn bị cho học kỳ 2A+2B, NH 2023-2024

20/11/2023
Căn cứ theo kế hoạch giảng dạy và học tập Năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo kế hoạch chuẩn bị cho Học kỳ 2A+2B, Năm học 2023-2024.

Trung tâm Hỗ trợ học vụ gửi đến các bạn sinh viên những mốc thời gian quan trọng để chuẩn bị cho Học kỳ 2A+2B, cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký học phần online:
- Khóa 2020, 2021: từ ngày 11/12 đến ngày 20/12/2023
- Khóa 2022: từ ngày 13/12 đến ngày 20/12/2023
- Khóa 2023: từ ngày 15/12 đến ngày 20/12/2023

* Lưu ý:
1. Thời gian đăng ký học phần online của từng khóa theo kế hoạch cụ thể ở trên.
2. Trong suốt quá trình đăng ký học phần online, Phòng Đào tạo sẽ theo dõi và liên tục mở các lớp học phần bổ sung đáp ứng tốt nguyện vọng của sinh viên. Nếu cần hỗ trợ, SV vui lòng liên hệ với TT.HTHV, các đơn vị chức năng của UEF để Nhà trường có cơ hội chăm sóc và hỗ trợ các bạn kịp thời và tốt nhất.

Thông báo kết quả đăng ký học phần: ngày 30/12/2023

Bắt đầu Học kỳ 2A:
- Khóa 2020 (Nhóm 1), Khóa 2021, Khóa 2022: từ ngày 20/02/2024
- Khóa 2020 (Nhóm 2), Khóa 2023: từ ngày 26/02/2024

* Ghi chú:
- Sinh viên Khóa 2020 (Nhóm 1): gồm các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Quan hệ công chúng, Quản trị khách sạn - Thực tập tốt nghiệp trong HK23.1A.
- Sinh viên Khóa 2020 (Nhóm 2): gồm các ngành khác Nhóm 1 - Thực tập tốt nghiệp trong HK23.2B.Vậy, các bạn sinh viên lưu ý chuẩn bị và sắp xếp kế hoạch học tập hợp lý, hiệu quả cho Học kỳ mới nhé.
 
TIN LIÊN QUAN