Thông báo sinh viên

Thông báo v/v nộp chứng chỉ tiếng Anh và Tin học để xét tốt nghiệp đối với sinh viên ĐHCQ khóa 2020

28/10/2023
Căn cứ theo thông báo 135/KH-UEF ngày 04/04/2023 về Kế hoạch tốt nghiệp bậc đại học, hệ chính quy, khóa 2019, năm học 2022-2023;

Căn cứ theo quyết định 106/QD-UEF ngày 07/05/2020 về việc ban hành chuẩn đầu ra ngành đào tạo trình độ đại học cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020,

Căn cứ theo thông báo 219 TB-UEF ngày 10/06/2022 về việc bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 2020;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp các chứng chỉ tiếng Anh và Tin học trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh áp dụng nộp chứng chỉ điều kiện đầu ra theo hình thức trực tuyến cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy, khóa 2020.

Chi tiết thông báo, sinh viên vui lòng XEM TẠI ĐÂY.
TIN LIÊN QUAN