Thông báo sinh viên

Kế hoạch tốt nghiệp Khóa 2020, năm học 2023-2024

20/06/2023
Căn cứ kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà trường trong năm học 2023-2024, để chuẩn bị tốt cho công tác tốt nghiệp của Khóa 2020, bậc đại học hệ chính quy, Nhà trường triển khai kế hoạch tốt nghiệp năm học 2023-2024.

Các bạn sinh viên Khóa 2020 xem chi tiết Kế hoạch tốt nghiệp (thời gian Thực tập tốt nghiệp; thực hiện Khóa luận tốt nghiệp; thời hạn nộp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin học chuẩn đầu ra;...) để nắm rõ tiến độ hoàn thành khóa học và sắp xếp cho mình lộ trình học tập phù hợp.
Thông tin chi tiết về Kế hoạch tốt nghiệp, sinh viên vui lòng XEM TẠI ĐÂY.

TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN