Thông báo sinh viên

Kế hoạch Giảng dạy – Học tập Năm học 2023-2024

18/08/2023
Nhà trường đã ban hành Kế hoạch Giảng dạy – Học tập Năm học 2023-2024.

Các bạn sinh viên theo dõi những mốc thời gian quan trọng trong Năm học mới, để có cái nhìn tổng quan nhằm sắp xếp cho mình kế hoạch học tập phù hợp và hiệu quả.Chi tiết Kế hoạch, sinh viên vui lòng XEM TẠI ĐÂY.
TT.HTHV
TIN LIÊN QUAN