Thông báo sinh viên

Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa

22/03/2019
THÔNG BÁO

Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa

năm học 2018 – 2019

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường về việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học 2018 – 2019, Khoa Quản Trị Du Lịch – Khách Sạn thông báo: 
 • Sinh viên đăng ký đề tài NCKH cấp Khoa sẽ được thực hiện trong năm học 2018 – 2019 theo các yêu cầu sau:
 • Phiếu đăng ký đề tài NCKH (Hạn chót nộp: Ngày 20/03/2019)
 • Đề cương chi tiết của đề tài (Hạn chót nộp: 30/03/2019)
 • Các nhóm tham gia NCKH gửi hồ sơ đăng ký về Khoa Quản Trị Du Lịch – Khách Sạn theo các yêu cầu trên.
 • Giảng viên hướng dẫn:
 1. Thầy Trần Văn Thông – Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch – Lữ hành
 2. Cô Nguyễn Vương Hoài Thảo – Ngành Quản trị Khách sạn
 3. Cô Lê Phương Giao Linh – Ngành Quản trị Khách sạn
 4. Thầy Lê Thế Hiển – Ngành Quản trị dịch vụ Du lịch – Lữ hành
* Tiến độ thực hiện: 
 • Hạn chót nhận đăng ký tham gia NCKH: ngày 10/04/2019 (sinh viên điền thông tin theo mẫu, ghi rõ tên đề tài và nhóm tác giả thực hiện). Phiếu​ đăng ký đề tài, Danh sách đề tài
 • Từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2019: phân công Giảng viên hướng dẫn cho từng nhóm nghiên cứu
 • Từ ngày 20/4 đến 31/5: SV trao đổi với giảng viên hướng dẫn để hoàn thành đề cương chi tiết
 • Từ ngày 03/6 đến ngày 08/6/2019: các nhóm nộp bản thảo đề tài
 • Từ ngày 10/6 đến ngày 15/6/2019: in kỷ yếu tất cả các bài (trong đó chọn ra 5 bài tiêu biểu để báo cáo tại Hội thảo)
 • Từ ngày 24/6 đến ngày 29/6/2019: Tổ chức Hội thảo NCKH sinh viên cấp khoa
* Quyền lợi và giải thưởng:
 • Xét tiêu chí học bổng tài năng
 • Điểm cộng môn học chuyên ngành
 • Giải thưởng:
 • Giải nhất: 1.000.000 VND
 • Giải nhì: 700.000 VND
 • 3 Giải ba: 500.000 VND
Trân trọng!
TIN LIÊN QUAN