Thông báo sinh viên

Thông báo đang ký NCKH sinh viên năm 2019

27/04/2019

Thực hiện theo kế hoạch năm học, theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học 2018 – 2019, Ban chủ nhiệm Khoa Quản Trị Du Lịch – Khách Sạn thông báo:
 • Sinh viên đăng ký đề tài NCKH cấp Khoa sẽ được thực hiện trong năm học 2018 – 2019 theo các yêu cầu sau:
 • Phiếu đăng ký đề tài NCKH (Hạn chót nộp: Ngày 10/05/2019)
 • Đề cương chi tiết của đề tài (Hạn chót nộp: 20/05/2019)
 • Các nhóm tham gia NCKH gửi hồ sơ đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Khoa Quản Trị Du Lịch – Khách Sạn theo các yêu cầu trên.
 • Giảng viên hướng dẫn:
 1. Thầy Trần Văn Thông – Ngành quản trị dịch vụ Du lịch – Lữ hành
 2. Cô Nguyễn Vương Hoài Thảo – Ngành quản trị Khách sạn
 3. Cô Lê Phương Giao Linh – Ngành quản trị Khách sạn
 4. Thầy Lê Thế Hiển – Ngành quản trị dịch vụ Du lịch – Lữ hành
 • Lộ trình: Từ ngày 20/04 đến ngày 30/05/2019
 • Từ ngày 20/04 đến ngày 10/05/2019: Đăng ký đề tài và trao đổi với Giảng viên hướng dẫn để hoàn thành đề cương chi tiết
 • Hạn chót nộp bài NCKH hoàn chỉnh: Ngày 30/05/2019
 • Từ ngày 10/06 đến ngày 20/06/2019: In kỷ yếu tất cả các bài.
 •  Từ ngày 20/06 đến ngày 25/06/2019: Công bố kết quả 5 nhóm báo cáo xuất sắc được chọn để báo cáo tại Hội thảo NCKH sinh viên cấp khoa.
 • Ngày 30/06/2019 (dự kiến): Báo cáo trước Hội đồng khoa học cấp khoa
 • Quyền lợi và phần thưởng: Xét tiêu chí hoc bổng tài năng, Điểm cộng môn học chuyên ngành
 • Giải thưởng:
 • 1 Giải nhất: 1.000.000 VND
 • 1 Giải nhì: 700.000 VND
 • 3 Giải ba: 500.000 VND
 
Ban chủ nhiệm khoa QTDL-KS trân trọng thông báo, đề nghị ban cán sự các lớp lưu ý triển khai thực hiện!
 
TIN LIÊN QUAN