Danh sách đối tác cộng đồng

Hội bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Child Welfare Foundation - HCWF )

26/03/2018
Hội Bảo Trợ Trẻ Em TP. HCM (Ho Chi Minh Child Welfare Foundation (HCWF) hoạt động với mục đích: phấn đấu xây dựng một xã hội trong đó mọi trẻ em là thành viên chính thức được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và có quyền nói lên tiếng nói của mình và tiếng nói ấy phải được tôn trọng. Các hoạt động của hộiđều nhằm mục đích: phấn đấu xây dựng một xã hội trong đó mọi trẻ em là thành viên chính thức được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và có quyền nói lên tiếng nói của mình, tiếng nói ấy phải được tôn trọng.
TIN LIÊN QUAN
Loading...