Danh sách đối tác cộng đồng

JCI South Sài Gòn

24/05/2018
JCI South Saigon (JCI SSG) East Saigon và Central Saigon là các chi hội của JCI Việt Nam - trực thuộc YBA (Hội Doanh nhân trẻ TP.Hồ Chí Minh) - được thành lập năm 2008. Hội viên JCI SSG có tuổi trung bình từ 25 đến 40, đa phần là chủ doanh nghiệp, nhân viên cao cấp, sinh viên tiêu biểu đang hoạt động và học tập trong nhiều lĩnh vực. Mục tiêu của JCI SSG hướng đến là đóng góp tích cực vào các hoạt động cộng đồng, nhất là cộng đồng học sinh, sinh viên, phụ nữ.

Các hoạt động đã hợp tác:
TIN LIÊN QUAN
Loading...