Danh sách đối tác cộng đồng

Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị (ACCD)

23/03/2018
 
ACCD là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lãnh vực phát triển đô thị bền vững với đối tượng hưởng lợi là người dân ở các đô thị vừa và nhỏ. Các chương trình chính của ACCD gồm:
- Không gian công cộng: xây dựng các không gian công cộng dễ tiếp cận và thân thiện với cộng đồng.
- Nông nghiệp hữu cơ: Thử nghiệm và quảng báo mô hình nông nghiệp hữu cơ - nguồn cung cấp thực phẩm sạch cho đô thị.
- Nâng cao năng lực cộng đồng: thúc đẩy các nhóm cộng đồng và chính quyền địa phương hành động hướng tới cuộc sống đô thị bền vững.
 
TIN LIÊN QUAN