Danh sách đối tác cộng đồng

Trung tâm Kết nối Dịch vụ Khoa học xã hội Sóc Trăng (SCSE)

11/12/2021
Trung tâm Kết nối Dịch vụ Khoa học xã hội Sóc Trăng (SCSE) là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học xã hội, trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật Tỉnh Sóc Trăng. Sứ mệnh của SCSE là kết nối các nguồn lực trong xã hội nhằm đảm bảo công bằng về cơ hội tiếp cận và phát triển cho nhóm người yếu thế trong xã hội dựa trên cơ sở khoa học và trợ giúp chuyên nghiệp.
TIN LIÊN QUAN