Danh sách đối tác cộng đồng

Trung tâm khiếm thị Nhật Hồng

26/03/2018
Trung tâm Nhật Hồng là tổ chức xã hội nhận nuôi dạy trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ mồ côi và khiếm thị đa tật. Trung tâm cung cấp cho các em các khóa học về kỹ năng học tập, kỹ năng làm việc và các kỹ năng sống cần thiết để giúp các em hòa nhập cộng đồng xã hội.
TIN LIÊN QUAN