Danh sách đối tác cộng đồng

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED)

07/11/2018
Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Người khiếm thính (CED) thành lập vào 15/4/2011, là doanh nghiệp xã hội đầu tiên tại Việt Nam do người khiếm thính thành lập và phục vụ vì người khiếm thính CED mang một sứ mệnh giúp người đồng cảnh khiếm thính trên bước đường hòa nhập xã hội, xây dựng hình ảnh tích cực về cộng đồng khiếm thính và là cầu nối gắn kết người nghe bình thường và người khiếm thính lại với nhau. Với sứ mệnh đó, CED đã và đang mở nhiều lớp học như ngôn ngữ ký hiệu, dạy văn hóa cho người khiếm thính không biết chữ, dạy tiếng Anh cho người khiếm thính chuẩn bị định cư, gia đình người khiếm thính và những ai quan tâm. Bên cạnh đó, CED cũng hỗ trợ tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho các em khiếm thính, hỗ trợ máy trợ thính để các em hòa nhập với cộng đồng trong các công tác xã hội.
 
TIN LIÊN QUAN