Danh sách đối tác cộng đồng

Trường nghiệp vụ nhà hàng Thành phố Hồ Chí Minh (SESAME)

26/03/2018
Trường Nghiệp vụ nhà hàng Thành phố Hồ Chí Minh (Sesame) là trường hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tiền thân là Trường Nghiệp vụ nhà hàng cho trẻ em đường phố do Hiệp Hội Tam giác Thế hệ Nhân đạo – Triangle Generation Humanitaire (gọi tắt là TGH), Vùng Rhône-Alpes tài trợ kinh phí xây dựng và hoạt động ban đầu trong 5 năm từ năm 2003 - 2007.Sau đó trường đổi tên là Trường Nghiệp vụ nhà hàng thành phố, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và hoạt động do kinh phí nhà nước cấp. Trường được thành lập với mục đích đóng góp vào chương trình “Giảm nghèo tăng hộ khá” ở thành phố Hồ chí Minh thông qua hoạt động dạy nghề và tạo việc làm miễn phí cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ đường phố đang sống trong các Trung tâm xã hội hoặc mái ấm, nhà mở, con em gia đình hộ nghèo hoặc diện chính sách có công (từ 16 - 21 tuổi). Các chương trình đào tạo tại trường: Phụ bếp, Làm bánh Âu, Phục vụ bàn, Phục vụ phòng. Ngoài học nghề, các em còn được các môn văn hóa (Toán, tiếng Việt), ngoại ngữ (tiếng Anh), kỹ năng sống, giáo dục công dân, thể dục thể thao và tham gia các hoạt động ngoại khóa.
TIN LIÊN QUAN