Thông báo
Thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020
Thông báo kết quả đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TPHCM
Thông báo đóng học phí học kỳ 1
Thông báo đóng học phí học kỳ 1 năm học 2019 - Đại học Kinh tế tài chính hồ chí minh - UEF
Thông báo đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng
Thông báo đóng học phí bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng - Trung tâm hỗ trợ học vụ- Trường đại học kinh tế tài chính...
Những lưu ý cần thiết dành cho sinh viên UEF khi trở lại trường bắt đầu học kỳ 2 NH 2019-2020
Những lưu ý cần thiết dành cho sinh viên UEF khi trở lại trường bắt đầu học kỳ 2 NH 2019-2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng...
Lịch tiếp sinh viên trực tiếp tại Phòng Đào Tạo - Trung Tâm Hỗ Trợ Học Vụ
Lịch tiếp sinh viên trực tiếp tại Phòng Đào Tạo - Trung Tâm Hỗ Trợ Học Vụ - Trường đại học kinh tế tài chính TP.HCM
Thông báo v/v bổ sung chứng chỉ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên ĐH hệ chính quy  K2016 và K2017
Thông báo về việc bổ sung chứng chỉ chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên ĐH hệ chính quy khóa 2016 và khóa 2017 - Trung tâm hỗ trợ...
Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1A năm học 2019 - 2020
Thông báo về việc phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1A năm học 2019 - 2020 - Trung tâm hỗ trợ học vụ - Phòng đào tạo -...
Tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện học phần thực tập, chuyên đề/ khóa luận tốt nghiệp
Tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu thực hiện học phần thực tập, chuyên đề/ khóa luận tốt nghiệp - Tư vấn học vụ - Trường đại...