Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Lớp ôn tập Anh Văn B1 Khóa 02/2017 (Khai giảng 10.04.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập Anh văn B1 Khóa 02/2017 (Khai giảng 10.04.2017).
Kết quả thi Tin học SPSS ngày 28.03.2017
Kết quả thi Tin học SPSS ngày 28.03.2017
Thời khóa biểu dự kiến lớp IELTS, Tin học ngắn hạn & Tiếng Nhật T4/2017
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp
Thời khóa biểu lớp IELTS Foundation Khóa 01/2017 (Khai giảng 14.03.2017)
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên thời khóa biểu lớp Luyện thi IELTS Foundation (Khai giàng ngày 14.03.2017)
Thời khóa biểu Lớp ôn tập SPSS Khóa 02/2017 (Khai giảng 26.02.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập SPSS Khóa 01/2017 (Khai giảng 19.02.2017).
Thời khóa biểu Lớp ôn tập Anh Văn B1 Khóa 01/2017 (Khai giảng 21.02.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập Anh văn B1 Khóa 01/2017 (Khai giảng 21.02.2017).
Thời khóa biểu Lớp ôn tập SPSS Khóa 01/2017 (Khai giảng 19.02.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập SPSS Khóa 01/2017 (Khai giảng 19.02.2017)
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 14
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 14- TT Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng | Đại học Kinh tế tài chính - UEF
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 13
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 13- TT Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng | Đại học Kinh tế tài chính - UEF- TT Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng | Đại học Kinh tế tài...
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 12
Thời khóa biểu ​Lớp Anh văn B1 khoá 12- TT Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng | Đại học Kinh tế tài chính - UEF
Loading...