Thời khóa biểu
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 UEF kỳ thi ngày 06.05.2017
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 UEF kỳ thi ngày 06.05.2017
Kết quả kỳ thi Tin học SPSS ngày thi 09.05.2017
Kết quả kỳ thi Tin học SPSS ngày thi 09.05.2017
Thời khóa biểu Lớp ôn tập SPSS Khóa 03/2017 (Khai giảng 14.05.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập SPSS Khóa 03/2017...
Kết quả thi Anh văn B1 Kỳ thi ngày 15.04.2017
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp thông báo kết quả thi Tiếng Anh B1 Kỳ thi ngày 15.04.2017
Thời khóa biểu Lớp ôn tập Anh Văn B1 Khóa 02/2017 (Khai giảng 10.04.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập Anh văn B1 Khóa...
Kết quả thi Tin học SPSS ngày 28.03.2017
Kết quả thi Tin học SPSS ngày 28.03.2017
Thời khóa biểu dự kiến lớp IELTS, Tin học ngắn hạn & Tiếng Nhật T4/2017
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp
Thời khóa biểu lớp IELTS Foundation Khóa 01/2017 (Khai giảng 14.03.2017)
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên thời khóa biểu lớp Luyện thi IELTS Foundation (Khai...
Thời khóa biểu Lớp ôn tập SPSS Khóa 02/2017 (Khai giảng 26.02.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập SPSS Khóa 01/2017...
Thời khóa biểu Lớp ôn tập Anh Văn B1 Khóa 01/2017 (Khai giảng 21.02.2017)
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập Anh văn B1 Khóa...