Thời khóa biểu
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 03 - Khai giảng ngày 17.06.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 03 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 24 - Khai giảng ngày 11.06.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 24 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 23 - Khai giảng ngày 12.06.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 23 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 22 - Khai giảng ngày 12.06.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 22 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21 - Khai giảng ngày 08.06.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 21 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu ​Adobe Illustrator khóa 01 - Khai giảng ngày 02.06.2020
Thời khóa biểu ​Adobe Illustrator khóa 01 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 40 - Khai giảng ngày 03.06.2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 40 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 39 - Khai giảng ngày 03.06.2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 39 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 38 - Khai giảng ngày 02.06.2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 38 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu Photoshop khóa 16 - Khai giảng ngày 03.06.2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 16 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh