THÔNG TIN KHAI GIẢNG
Thông báo tổ chức ôn tập, thi và cấp Chứng chỉ Quốc gia ứng dụng Công nghệ thông tin – Tháng 7/2019}
Vừa qua, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã triển khai đề án và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, thi và cấp chứng chỉ quốc gia (CCQG) ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao. Đề án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Thông tin khai giảng Khóa Photoshop - Chuẩn đầu ra về Tin học}
Với mục tiêu đào tạo toàn diện, tăng cường trang bị kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ...
UEF chiêu sinh lớp ôn tập và thi tiếng Anh B1 khóa 24 - khóa 25}
Theo quy định chuẩn đầu ra của trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) cũng như phần lớn các trường đại học trên cả nước thì sinh viên cần có trình độ tiếng Anh tối thiểu ở mức B1 (khung tham chiếu trình độ Ngoại ngữ chung châu Âu – CEFR) hoặc...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 6-7/2019}
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học của nhà trường, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn T6-7/2019 đến toàn thể sinh viên trường Đại Học Kinh Tế-Tài Chính Tp.HCM
Thông báo chiêu sinh và đào tạo Digital Marketing - Tháng 06-07/2019}
Với mục tiêu đào tạo toàn diện, bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng cần thiết, tạo lợi thế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 06 năm 2019}
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học của nhà trường, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 6 năm 2019 đến toàn thể sinh viên trường Đại Học Kinh Tế-Tài Chính UEF
Chiêu sinh khóa học Đầu tư chứng khoán online - Chuẩn đầu ra về Tin học}
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên bổ sung chứng chỉ tin học ứng dụng, đáp ứng chuẩn đầu ra của Nhà trường, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ Đầu tư Chứng khoán online. Khóa học dành...
UEF chiêu sinh lớp ôn tập và thi tiếng Anh B1 khóa 22 - khóa 23}
Theo quy định chuẩn đầu ra của trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) cũng như phần lớn các trường đại học trên cả nước thì sinh viên cần có trình độ tiếng Anh tối thiểu ở mức B1 (khung tham chiếu trình độ Ngoại ngữ chung châu Âu – CEFR) hoặc...
Chiêu sinh khóa học Đầu tư chứng khoán online - Chuẩn đầu ra về Tin học}
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên bổ sung chứng chỉ tin học ứng dụng, đáp ứng chuẩn đầu ra của Nhà trường, Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ Đầu tư Chứng khoán online. Khóa học dành...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 5&6 năm 2019}
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học của nhà trường, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 5&6 năm 2019 đến toàn thể sinh viên trường Đại Học Kinh Tế-Tài Chính UEF
Loading...