Thông tin khai giảng

Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 11+12/2019 & 02/2020

19/11/2019
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học của nhà trường, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 11+12/2019 & 02/2020 đến toàn thể sinh viên trường Đại Học Kinh Tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF (Tầng 4 - cơ sở 141),

Điện thoại: 028.5422.6666 (023) – Hotline: 091 606 1080
Website: www.uef.edu.vn/ttnnth
Email: trungtamnnth@uef.edu.vn

Đăng ký trực tuyến:

Học viên có thể đăng kí trực tuyến tại đây
 
TIN LIÊN QUAN