Thông tin khai giảng

Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 11&12/2020

22/10/2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 11&12/2020 đến toàn thể sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh


Thông tin liên hệ:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng (Tầng 4)
141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5422.6666 (180) – Hotline: 091 606 1080
Website: www.uef.edu.vn/ttnnth
Email: trungtamnnth@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN