Thông tin khai giảng

Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 6+7/2021

06/05/2021
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 6+7/2021 đến toàn thể sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
Hạn đăng ký: trước 15 ngày kể từ ngày dự kiến khai giảng các khóa học

Thông tin liên hệ:
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF (Tầng 2)
141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5422.6666 (180) – Hotline: 0707 617 999
Website: www.uef.edu.vn/ttnnth
Email: trungtamnnth@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN