Thông tin khai giảng

Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 9 năm 2019

12/09/2019
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học của nhà trường, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn T9/2019 đến toàn thể sinh viên trường Đại Học Kinh Tế-Tài Chính Tp.HCM