Thông tin khai giảng
Đa dạng các khóa đào tạo tin học ngắn hạn cho sinh viên UEF
Nhằm nâng cao kỹ năng tin học, bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học chính quy cũng như tăng cường kỹ năng ứng...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 11&12/2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 10, tháng 11 năm 2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 9, tháng 10, tháng 11 năm 2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 06&07/2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Thông báo tổ chức ôn tập lớp tin học ứng dụng Công nghệ thông tin – Tháng 05/2020
Vừa qua, Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã triển khai đề án và tổ chức thẩm định chương trình đào...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 02&03/2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học của nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến...
Thông tin khai giảng Khóa Photoshop - Chuẩn đầu ra về Tin học
Với mục tiêu đào tạo toàn diện, tăng cường trang bị kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, Trung tâm Tin học...
Thông báo chiêu sinh và đào tạo Digital Marketing - Tháng 11&12/2019
Với mục tiêu đào tạo toàn diện, bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng cần thiết, tạo lợi thế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trung tâm...