ĐÀO TẠO: TIN HỌC QUẢN LÝ VÀ THIẾT KẾ
UEF chiêu sinh các khóa đào tạo ngắn hạn}
Với mục tiêu cung cấp cho người học những kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin, các kỹ năng về quản lý, thiết kế,... trong môi trường làm việc thực tế, chuyên nghiệp, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính...
Chương trình Đào tạo CNTT, Kỹ năng quản lý và Thiết kế}
Với mục tiêu cung cấp cho người học những kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin, các kỹ năng về quản lý, thiết kế,... trong môi trường làm việc thực tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên và học viên UEF đáp ứng quy định chuẩn đầu ra...
Loading...