Tin Nổi bật
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học  MFB&MAC 191
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MFB&MAC 191 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MBA 191
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học MBA 191 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 27 - Khai giảng ngày 27.07.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 27 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 01 - Ngày thi 30/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 30/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 16 - Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 15 - Ngày thi 25/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 25/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 40 -  Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 39 -  Ngày thi 29/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/6/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 38 -  Ngày thi 27/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 27/6/2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 28 - Khai giảng ngày 12.07.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 28 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...