TIN NỔI BẬT
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 25 -  Khai giảng ngày 18.06.2019}
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 25 - Khai giảng ngày 18.06.2019 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 04 - Ngày thi 23/05/2019}
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 23/05/2019
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 6-7/2019}
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học của nhà trường, Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn T6-7/2019 đến toàn thể sinh viên trường Đại Học Kinh Tế-Tài Chính Tp.HCM
Thông báo chiêu sinh và đào tạo Digital Marketing - Tháng 06-07/2019}
Với mục tiêu đào tạo toàn diện, bồi dưỡng thêm nhiều kỹ năng cần thiết, tạo lợi thế cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF)
Thông báo tổ chức ôn tập, thi và cấp Chứng chỉ Quốc gia ứng dụng Công nghệ thông tin – Tháng 7/2019}
Vừa qua, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã triển khai đề án và tổ chức thẩm định chương trình đào tạo, thi và cấp chứng chỉ quốc gia (CCQG) ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản, nâng cao. Đề án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
Kết quả kỳ thi Anh văn B1 ngày 01/06/2019}
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi ANH VĂN B1 ngày 01/06/2019
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Kế toán Việt Nam khóa 05 - Ngày thi 01/06/2019}
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 01/06/2019
UEF chiêu sinh lớp ôn tập và thi tiếng Anh B1 khóa 24 - khóa 25}
Theo quy định chuẩn đầu ra của trường Đại học Kinh tế - Tài chính (UEF) cũng như phần lớn các trường đại học trên cả nước thì sinh viên cần có trình độ tiếng Anh tối thiểu ở mức B1 (khung tham chiếu trình độ Ngoại ngữ chung châu Âu – CEFR) hoặc...
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online - Khóa 02}
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 02 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa 02 - Ngày thi 25/05/2019}
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 25/05/2019
Loading...