Tin Nổi bật
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 15/05/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 22/04/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi DIGITAL MARKETING ngày thi 19/04/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/04/2021
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 6+7/2021 đến toàn thể sinh viên trường Đại...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 17/04/2021
Bạn yêu thích tiếng Hàn và đang tìm kiếm một khóa đào tạo uy tín, bạn mong muốn nâng cao hơn nữa kỹ năng ngôn ngữ của mình để phục vụ cho quá trình học tập, công việc và giao tiếp trong cuộc sống?...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 15 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 14 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Illustrator khóa 12 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh