Tin Nổi bật
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 45 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 44 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành...
Thời khóa biểu Photoshop khóa 30 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 59 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH ngày thi 30/01/2021
Thời khóa biểu lớp Tiếng anh B1 Cao học 192 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí...
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch khai giảng dự kiến...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 27/01/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 19/01/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 16/01/2021