Tin Nổi bật
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 23 - Ngày thi 19/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 19/10/2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 08 - Khai giảng ngày 28.10.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 08 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 07 - Khai giảng ngày 29.10.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 07 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 22 - Ngày thi 13/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 13/10/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 49 -  Ngày thi 12/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/10/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 48 -  Ngày thi 12/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/10/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 47 -  Ngày thi 10/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 10/10/2020
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 11&12/2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Thời khóa biểu Photoshop khóa 25 - Khai giảng ngày 28/10/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 25 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 24 - Khai giảng ngày 22/10/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 24 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh