Tin Nổi bật
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 50 - Khai giảng ngày 17/10/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 50 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu Illustrator khóa 05 - Khai giảng ngày 15/10/2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 05 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 43, khóa 44 - Ngày thi 03/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH ngày thi 03/10/2020
Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản Khóa 29, khóa 30 - Ngày thi 03/10/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 03/10/2020
Kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán Online khóa 05 - Ngày thi 21/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 21/9/2020
Kết quả kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT nâng cao Khóa 04, khóa 05 - Ngày thi 12/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 12/9/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 46 - Khai giảng ngày 09/10/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 46 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 45 - Khai giảng ngày 06/10/2020
Thời khóa biểu Tiếng anh B1 khóa 45 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 10, tháng 11 năm 2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 21 - Ngày thi 16/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 16/9/2020