Tin Nổi bật
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 20 - Ngày thi 15/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 15/9/2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 34 - Khai giảng ngày 30.9.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 34 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 06 - Khai giảng ngày 30.9.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT nâng cao khóa 06 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 33 - Khai giảng ngày 29.9.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 33 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 32 - Khai giảng ngày 23.9.2020
Thời khóa biểu Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 32 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính...
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 46 -  Ngày thi 11/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 11/9/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 45 -  Ngày thi 11/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 11/9/2020
Kết quả kỳ thi  Digital Marketing khóa 44 -  Ngày thi 08/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 08/9/2020
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Illustrator  Khóa 03 - Ngày thi 08/9/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 08/9/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 49 - Khai giảng ngày 16/9/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 49 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...