Tin Nổi bật
Thời khóa biểu Illustrator khóa 04 - Khai giảng ngày 28/9/2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 04 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 23 - Khai giảng ngày 21/9/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 23 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 22 - Khai giảng ngày 17/9/2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 22 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 48 - Khai giảng ngày 16/9/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 48 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 47 - Khai giảng ngày 15/9/2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 47 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Kết quả kỳ thi Tin học lớp Photoshop Khóa 19 - Ngày thi 30/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 30/8/2020
Kết quả phúc khảo bài thi lớp Photoshop Khóa 17 - Ngày thi 13/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả PHÚC KHẢO TIN HỌC PHOTOSHOP ngày thi 13/8/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 42 - Ngày thi 29/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH ngày thi 29/8/2020
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 25, khóa 26, khóa 27, khóa 28 - Ngày thi 29/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/8/2020
Kết quả kỳ thi Đầu tư Chứng khoán Online khóa 04 - Ngày thi 17/8/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 17/8/2020