Tin Nổi bật
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 04 - Khai giảng ngày 17.7.2020
Thời khóa biểu Đầu tư Chứng khoán Online khóa 04 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành...
Thời khóa biểu Illustrator khóa 02 - Khai giảng ngày 07.7.2020
Thời khóa biểu Illustrator khóa 02 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 19 - Khai giảng ngày 18.7.2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 19 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu Photoshop khóa 18 - Khai giảng ngày 13.7.2020
Thời khóa biểu Photoshop khóa 18 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 43 - Khai giảng ngày 06.7.2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 43 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 42 - Khai giảng ngày 06.7.2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 42 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Lịch khai giảng dự kiến các khóa học ngắn hạn tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2020
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng thông báo lịch khai...
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 41 - Khai giảng ngày 07.7.2020
Thời khóa biểu ​Digital Marketing khóa 41 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng trường Đại học Kinh tế - Tài Chính thành phố Hồ...
Kết quả kỳ thi Tin học ứng dụng CNTT cơ bản khóa 17, khóa 18, khóa 19, khóa 20 - Ngày thi 13/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 13/6/2020
Kết quả kỳ thi Tiếng Anh B1 khóa 34, khóa 35, khóa 36, khóa 37, khóa 38 - Ngày thi 13/6/2020
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH B1 ngày thi 13/6/2020