Tin Nổi bật
Nếu yêu thích tiếng Anh và thường xuyên “lướt” youtube để rèn luyện tiếng Anh, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua cái tên Kenny Nguyễn – tác giả của...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp thông báo kết quả thi Tiếng Anh B1 Kỳ thi ngày 15.04.2017
Nhằm cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng toàn diện, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đạt được trình độ ngoại ngữ mong muốn, Trung...
Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên Thời khóa biểu ​Lớp ôn tập Anh văn B1 Khóa 02/2017 (Khai giảng 10.04.2017).
Kết quả thi Tin học SPSS ngày 28.03.2017
Kết quả thi Tin học SPSS ngày 28.03.2017
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp UEF thông báo khai giảng lớp Luyện thi tiếng Anh quốc tế IELTS khóa 2, Nhật ngữ N5 và các khóa học ngắn...
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp
Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ và Kỹ năng nghề nghiệp gửi đến các anh chị học viên thời khóa biểu lớp Luyện thi IELTS Foundation (Khai giàng ngày 14.03.2017)
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc thi và lấy chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của nhà trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và...