Lịch thi

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2023

17/01/2023

Căn cứ Công văn số 636/QLCL-QLT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu của học viên và thực tiễn triển khai kế hoạch năm học của Nhà trường;

Được sự thống nhất của Trung tâm Khảo thí Quốc gia, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia thi trên máy tính) trong năm 2023 như sau:

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (Tầng 2): Số 141 – 145, đường Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.5422.6666 (2180) – Hotline: 0707 617 999 - 0972.558.676 (TS. Phạm Tiến Đông, Phó Giám đốc Trung tâm)

Website: https://www.uef.edu.vn/vstep       Email: vstep@uef.edu.vn.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN