Thông tin khai giảng

Lịch chiêu sinh bổ sung các khóa học tháng 05/2022 (Dành cho sinh viên khóa 2018)

05/05/2022

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên khóa 2018 tham gia học và thi lấy chứng chỉ trong năm học 2021-2022, nay Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh BỔ SUNG các khóa học ngắn hạn tháng 05/2022 (dành riêng cho sinh viên khóa 2018), cụ thể như sau:

Học viên tham khảo thông báo tuyển sinh bổ sung khóa học tháng 05/2022 (Hình thức học và thi trực tiếp) tại ĐÂY
Đăng ký: ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF (tầng 2 – từ 7h30 đến 11h30, từ 13h30 đến 16h30, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7)
Hạn đăng ký: hết ngày 09/05/2022
Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN