Thông tin khai giảng

Lịch chiêu sinh các khóa học kỹ năng mềm và khóa học tự chọn tháng 12/2022

24/11/2022
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa học kỹ năng mềm và khóa học tự chọn tháng 12/2022
Học viên tham khảo thông báo chiêu sinh các khóa học kỹ năng mềm và khóa học tự chọn tháng 12/2022 tại  ĐÂY
Đăng ký: 
  • ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF (tầng 2 – từ 7h30 đến 11h30, từ 13h30 đến 16h30, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7)
  • ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN qua link: https://forms.gle/EVxqHsPsSEYx2WPb7
Hạn đăng ký: đến hết 16h30 thứ 2 ngày 05/12/2022
Trân trọng./.
TIN LIÊN QUAN