Thông tin khai giảng

Lịch chiêu sinh các khóa tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc - VSTEP tháng 12/2022

22/11/2022
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc chiêu sinh các khóa tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - VSTEP tháng 12/2022, cụ thể như sau:Link bài test: https://forms.gle/Ci4TkGrDQbKyhYjTA
Học viên tham khảo thông báo chiêu sinh các khóa tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - VSTEP tháng 12/2022 tại  ĐÂY
Đăng ký: ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF (tầng 2 – từ 7h30 đến 11h30, từ 13h30 đến 16h30, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7)
Hạn đăng ký:
  • Các lớp trực tuyến: đến hết 16h30 thứ 4 ngày 07/12/2022
  • Các lớp học trực tiếp: đến hết 11h30 thứ 7 ngày 10/12/2022
Trân trọng./.
TIN LIÊN QUAN