Thông tin khai giảng

Lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 04+05/2023

04/05/2023
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 04+05/2023
Học viên tham khảo thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 04+05/2023 TẠI ĐÂY
Đăng ký: 
  • Đối với các khóa TIN HỌC ỨNG DỤNG: ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN qua link : https://forms.gle/rUW7Duk3xABXLCkB8
  • Đối với các khóa tự chọn, kỹ năng mềm: ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN qua link: https://forms.gle/EVxqHsPsSEYx2WPb7
  • Đối với khóa học (Bồi dưỡng và Ôn thi) Tiếng Anh VSTEP:
  • Học viên phải làm bài thi xếp lớp trước khi đăng ký qua link: https://forms.gle/x2ta5Ts2p8WJHhEW9;
  • Học viên ĐĂNG KÝ VÀ NỘP HỒ SƠ  HỌC TRỰC TUYẾN qua link: https://forms.gle/tUaJKgPAacSBQQfe6
  • Đối với các khóa học Tin học cơ bản và nâng cao, Tiếng Anh B1 UEF: ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF (tầng 2 – từ 7h30 đến 11h30, từ 13h30 đến 16h30, từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7)
 
Hạn đăng ký: đến hết sáng thứ 4 ngày 19/04/2023
Trân trọng./.
TIN LIÊN QUAN