Thông tin khai giảng

Lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 04/2023

06/03/2023
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng04/2023
Học viên tham khảo thông báo chiêu sinh khóa học ngắn hạn tháng 04/2023 tại ĐÂY
Đăng ký: 
  • Đối với các khóa chuẩn đầu ra: ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF (tầng 2 – từ 7h30 đến 11h30, từ 13h30 đến 19h30, từ thứ 2 đến hết thứ 7)
  • Đối với các khóa tự chọn, kỹ năng mềm: ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP hoặc ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN qua link: https://forms.gle/EVxqHsPsSEYx2WPb7
  • Đối với khóa Tiếng Anh VSTEP:
​- Học viên phải làm bài thi xếp lớp trước khi đăng ký, qua link: https://forms.gle/hHQKyutBxheinNgs9;
- Học viên ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN qua link: https://www.uef.edu.vn/vstep/dang-ky-thong-tin hoặc ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF (tầng 2 – từ 7h30 đến 11h30, từ 13h30 đến 19h30, từ thứ 2 đến hết thứ 7)
 
Hạn đăng ký: 
  • Đối với khóa VSTEP: hết thứ 7 ngày 11/03/2023
  • Đối với các khóa còn lại: hết thứ 2 ngày 20/03/2023
Trân trọng./.
TIN LIÊN QUAN