Thông tin khai giảng

Thông báo chiêu sinh khóa học tự chọn và kỹ năng mềm tháng 06/2023

31/05/2023
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF thông báo về việc lịch chiêu sinh khóa học tự chọn và kỹ năng mềm tháng 06/2023
Học viên tham khảo thông báo chiêu sinh khóa học tự chọn và kỹ năng mềm tháng 06/2023 TẠI ĐÂY
Hướng dẫn đăng ký khóa học: 
1. Nộp học phí: TIỀN MẶT tại Phòng Tài chính trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh HOẶC CHUYỂN KHOẢN theo thông tin
  • Tên tài khoản:  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM
  • Số tài khoản:   14410001016868
  • Ngân hàng: BIDV – CHI NHÁNH THỐNG NHẤT
  • Nội dung chuyển khoản ghi rõ:   HỌ TÊN + MÃ SINH VIÊN + TÊN KHÓA HỌC

2. Đăng ký khóa học:
  • Đối với khóa IELTS: học viên làm bài test qua link: https://quilgo.com/t/ndeUGORc0UFIyhT3 trước khi đăng ký chọn lớp
  • Học viên đăng ký các khóa DANCE: Giảm 30% học phí cho 50 suất đầu tiên đăng ký qua link https://forms.gle/6Y6M1H7yKVVsvoES7
  • Học viên đăng ký các khóa TỰ CHỌN VÀ KỸ NĂNG MỀM qua link: https://forms.gle/bJvgw6tXcekQm8MKA
  • Hoặc ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ UEF (tầng 2 – từ 7h30 đến 11h30. từ 13h30 đến 16h30. từ thứ 2 đến hết thứ 7)

3. Hạn đăng ký:
  • Đối với khóa Dancing-Musical khóa 01: đến hết ngày 03/06/2023
  • Đối với khóa Dance For Life cơ bản khóa 01, TỰ CHỌN VÀ KỸ NĂNG MỀM: hết thứ 4 ngày 07/06/2023
Trân trọng./.
TIN LIÊN QUAN