Tin Nổi bật
NGHỀ SỰ KIỆN – LUÔN LUÔN “HOT” Bạn là người quan tâm tới sự kiện, muốn hiểu về tổ chức sự kiện (TCSK) chuyên nghiệp và xem TCSK như là 1 phần của công việc trong sự nghiệp sau này ? Khóa "QUẢN...
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên UEF đáp ứng đủ điều kiện chuẩn đầu ra về Tin học - Ngoại ngữ, học viên có nhu cầu, đồng thời với mong muốn mang lại cho sinh viên UEF, học viên một...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các bạn học viên kết quả kỳ thi TIẾNG ANH ngày thi 06/11/2021
Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ UEF thông báo thời khóa biểu chính thức các khóa ONLINE ngắn hạn tháng 11 năm 2021
Khóa học được thiết kế nhằm cho sinh viên làm quen với tiếng Hàn. Thời gian học chủ yếu là luyện nói, nghe và hoạt động hội thoại nhóm. Lượng kiến thức cũng được bố trí phù hợp, để có thêm thời...
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 15/05/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 22/04/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi DIGITAL MARKETING ngày thi 19/04/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF gửi đến các anh chị học viên kết quả kỳ thi TIN HỌC ngày thi 29/04/2021
Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra về Tin học & Tiếng Anh của Trường, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF thông báo lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn tháng 6+7/2021 đến toàn thể sinh viên trường Đại...