Công trình NCKH SV

Công trình NCKH Sinh viên Khoa Kinh tế NH2019-2020

12/01/2022
Năm 2019-2020, Khoa có 21 sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học với 09 đề tài nghiên cứu khoa học (xem Phụ lục). Khoa Kinh tế đã phân công giảng viên đúng chuyên ngành hướng dẫn sinh viên triển khai thực hiện nghiên cứu. Tính đến tháng 08/2019, đã có 09/09 đề tài hoàn thành, trong đó, 02 đề tài được chọn gửi dự Giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Bộ - 2020 và 06 đề tài được xét chọn gửi hồ sơ đi tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka - 2020.
Bảng  I.3 – Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, 2019-2020
Họ và tên tác giả Khóa Đề tài NC GVHD Ghi chú
Phùng Mạnh Quyết K2019 Nghiên cứu các phương pháp xử lý rác thải hữu cơ thành phân hữu cơ tại nhà TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa Đã hoàn thành
Tham dự Eureka 2020
Bùi Thị
Thanh Huyền
Bùi Thị Khuyên
Nguyễn Lâm Phương Ngân
K2016 Xây dựng mô hình ảnh hưởng của mối quan hệ giữa phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức và mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị thị trường của doanh nghiệp Th.S. Hà Thị Thủy Đã hoàn thành
Tham dự Eureka 2020
Đặng Nguyễn Xuân Trọng
Nông Văn Phước
Trần Nguyễn Ánh Duyên
Vũ Thị Thùy Dung
K2016 và K2018 Xây dựng chiến lược Marketing - Mix cho các sản phẩm Bảo vệ môi trường - Ứng dụng với dự án Khởi nghiệp Bao bì tự hủy từ tinh bột khoai tây TS. Nhan Cẩm Trí Đã hoàn thành
Tham dự Eureka 2020
Cấp Bộ
Lê Nguyên Anh
Nguyễn Phương Như
Nguyễn Cao Châu Phố
Nguyễn Trần Khánh Du
K2017 và K2018 Nghiên cứu về thị trường cho vay ngang hàng nhằm hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và đối tượng tín dụng vi mô tại việt nam ThS. Tăng Mỹ Sang Đã hoàn thành
Tham dự Eureka 2020
Nguyễn Võ
Chúc Tiên
K2016 Một số giải pháp phát triển thị trường dược phẩm sang Campuchia TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa Đã hoàn thành
Tham dự Eureka 2020
Trần Huyền My
Tô Thùy Mỹ Nguyên
Nguyễn Châu Thủy Trúc
K2016 Đánh giá thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội tự nguyện trên website trong mối tương quan với thực trạng công bố thông tin trách nhiệm xã hội trên báo cáo thường niên của các công ty niêm yết hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh ThS. Hà Thị Thủy Đã hoàn thành
Nông Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
K2016 và K2019 Phân Tích Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hành Vi Tiêu Dùng Gạo Hữu Cơ Của Người Dân Tại Thành Phố Hồ Chí Minh TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa Đã hoàn thành
Tham dự Eureka 2020
Cấp Bộ
Phạm Thị Như Ý K2016 Phân tích yếu tố ảnh hưởng quyết định mua dự án Charm City của khách hàng tại công ty Cổ Phần Bất Động Sản Golden Land TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa Đã hoàn thành
Nguyễn Thị Thiên Kim
Nguyễn Phạm Thùy Anh
Lý Thị Mỹ Trâm
K2016 Những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định nâng cao kiến thức chuyên môn của sinh viên các trường đại học tại TPHCM TS. Nguyễn Phúc Quỳnh Như Đã hoàn thành
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa

Phụ lục: Danh sách công bố NCKH sinh viên 2019-2020
TIN LIÊN QUAN