Giới thiệu

Giới thiệu chung

01/01/2018
1. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Kinh tế


Khoa Quản trị kinh doanh được thành lập vào ngày 01/10/2007 theo QĐ số 09/QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT. Năm 2017, Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Tài chính – Kế toán sáp nhập thành Khoa Kinh tế theo QĐ số 07/QĐ-HĐQT ngày 29/08/2017 của Chủ tịch HĐQT. Đến năm 2020, theo QĐ số 16/QĐ-HĐT ngày 31/08/2020 của Chủ tịch Hội đồng Trường, Khoa Kinh tế tách các ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh doanh thương mại ra thành Khoa Tài chính – Thương mại. Năm 2021, theo QĐ số 24/QĐ-HĐT ngày 31/8/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường, Khoa Kinh tế tách các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực và Marketing ra thành Khoa Quản trị kinh doanh.


Tập thể giảng viên Khoa Kinh Tế

2. Sứ mạng đào tạo

a, Sứ mạng

Khoa Kinh tế có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực khối ngành kinh tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo; phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng.

b, Tầm nhìn

Khoa Kinh tế sẽ trở thành khoa dẫn đầu của UEF, là cái nôi đào tạo ra những công dân toàn cầu thành đạt và sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

c, Giá trị cốt lõi
• Lấy người học làm trung tâm;
• Đề cao tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo;
• Phát huy tinh thần trách nhiệm và cống hiến xã hội;
• Coi trọng văn hóa chất lượng;
• Thúc đẩy hợp tác, phát triển và hội nhập quốc tế.
d, Triết lý giáo dục
 • Chất lượng: Lấy chất lượng làm nền tảng cho mọi hoạt động của Khoa.
 • Hiệu quả: Lấy sự hài lòng của các bên liên quan làm thước đo hiệu quả của Khoa.
 • Hội nhập: Chủ động hợp tác quốc tế, chia sẻ, tiếp thu, đổi mới và phát triển bền vững.

3. Chương trình đào tạo
Kể từ năm học 2021-2022, Khoa Kinh tế được giao nhiệm vụ triển khai đào tạo trình độ cử nhân ở 03 chuyên ngành gồm:

 1. Kinh doanh quốc tế
 2. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 3. Bất động sản
Tập thể giảng viên 03 ngành 


4. Mục tiêu đào tạo
Thực hiện sứ mạng đào tạo của Trường, Khoa Kinh tế luôn chú trọng đào tạo kết hợp giữa kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ; đảm bảo SV tốt nghiệp dễ dàng thích nghi trong môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, không chỉ đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong nước mà còn có thể tự do di chuyển trong khu vực.
5. Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng dạy của Khoa là những giảng viên đầu ngành, từng học tập và công tác tại nước ngoài và giảng viên nước ngoài đến từ các quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp v.v. tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế.
6. Câu lạc bộ
Hiện tại, có 02 Câu lạc bộ học thuật dành cho sinh viên gồm:

 • Câu lạc bộ Kinh doanh quốc tế (International Business Club)
 • Logistics and Supply Chain Club

7. Kiểm định chất lượng giáo dục
Trong quá trình đào tạo, Khoa Kinh tế không ngừng thực hiện công tác rà soát, cải tiến và hoàn thiện chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa và xem việc đảm bảo chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm phục vụ sinh viên được tốt hơn, trang bị cho sinh viên các kiến thức cập nhật, các kỹ năng nghiệp vụ thiết thực đáp ứng kỳ vọng của thị trường lao động. Theo đó, Khoa Kinh tế đã có 2 chương trình đào tạo được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí gồm:

 • Chương trình đào tạo đại học ngành Quản trị kinh doanh được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Trường Đại học Vinh (VCEA) tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 92%.
 • Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính – Ngân hàng: Theo kết luận của CEA VNU-HCM, tất cả các tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá của ngành gần như đáp ứng đầy đủ theo chuẩn kiểm định với số tiêu chí đạt là 92%
 • Chương trình đào tạo đại học ngành Marketing được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục CEA VNU-HCM tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu là 92% vào ngày 05/11/2021.
PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT (phải) trao Giấy chứng nhận cho chương trình Quản trị Kinh doanh
 
Lễ công bố Quyết định trao chứng nhận kiểm định chất lượng ngành Tài chính – Ngân hàng
 

Đại diện UEF, Đoàn đánh giá ngoài 2 ngành và Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức ngành Marketing
TIN LIÊN QUAN