Giới thiệu

Giới thiệu chung

01/01/2018
Hiện nay Khoa Kinh tế đào tạo 5 ngành gồm: Quản trị kinh doanh (7923/QĐ-BGDĐT, 14/12/2007), Kinh doanh quốc tế (3601/QĐ-BGDĐT, 16/09/2015), ngành Marketing (2639/QĐ-BGDĐT, 24/07/2015), Quản trị nhân lực (1833/QĐ-BGDĐT, 31/05/2016), ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (1016/QĐ-BGDĐT, 16/04/2019).

Đội ngũ giảng dạy của Khoa là những giảng viên đầu ngành, từng học tập và công tác tại nước ngoài và giảng viên nước ngoài đến từ các quốc gia như Anh, Mỹ, Pháp v.v. tâm huyết, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tế.Thực hiện theo định hướng đạo tạo của trường “lấy người học làm trung tâm”, Khoa Kinh tế đẩy mạnh đào tạo gắn kết với thực tiễn, đưa thực tế vào môn học bằng nhiều hình thức đa dạng như mời báo cáo viên là các Tổng giám đốc, chủ doanh nghiệp v.v. cũng như đưa sinh viên đi kiến tập thực tế tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa cũng đồng hành cùng 05 câu lạc bộ sinh viên về học thuật và phong trào tổ chức các cuộc thi, sự kiện, hội thảo nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các sinh viên thi đua học tập, bồi dưỡng kiến chuyên ngành và phát huy tính chủ động, sáng tạo.Hiện tại, khoa đã thành lập 03 Câu lạc bộ gồm:
  1. Câu lạc bộ Khởi nghiệp và Kinh doanh – Business Ideas (BI Hub)
  2. Câu lạc bộ Phong trào – FMC
  3. Ban Hỗ trợ Học tập và NCKH 
TIN LIÊN QUAN