Ngành đào tạo

Ngành Kinh tế số

01/04/2024
Kinh tế số là gì?

Kinh tế số được hiểu là một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Nền kinh tế số là nền kinh tế mà các mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ số trên nền tảng phát triển của internet và sự sáng tạo của con người là tài nguyên và nguồn lực chính để vận hành toàn bộ nền kinh tế. Kinh tế số đề cập đến các hoạt động kinh tế xuất phát từ việc kết nối các cá nhân, doanh nghiệp, thiết bị, dữ liệu và các hoạt động thông qua công nghệ số.
 
Ngành Kinh tế số tại Khoa Kinh tế - UEF nhằm đào tạo người học theo định hướng nghề nghiệp, có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về kinh tế số và kinh doanh số tương thích với xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển của các ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý; có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo đáp ứng các yêu cầu thị trường lao động quốc tế, theo định hướng công dân toàn cầu; có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và có nền tảng kiến thức vững chắc để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.
Ngoài việc được trang bị những kiến thức cơ bản về dữ liệu lớn, công nghệ thông tin và quản lý kinh tế, sinh viên còn được trang bị các môn học đặc thù của ngành Kinh tế số như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh tế, Tài chính số, Công dân số, Công dân toàn cầu, Vận hành kinh doanh số, Truyền thông và tiếp thị số, Chính phủ số, Mô hình kinh doanh trong môi trường số, Kinh doanh trong môi trường toàn cầu, Thương mại điện tử. Các môn học này giúp người học nắm bắt được xu hướng chuyển đổi số của các tổ chức và doanh nghiệp trong thời đại số nhằm giải quyết các vấn đề về chuyển đổi số, kinh doanh số tại các doanh nghiệp và tổ chức.
 
Mục tiêu của chương trình đào tạo Kinh tế số:
  • PO1 (Kiến thức): Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học chính trị, pháp luật; kiến thức nền tảng và chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Kinh tế số và kinh doanh số tương thích với môi trường thể chế quốc gia, ứng dụng công nghệ và bảo mật dữ liệu trong kinh doanh số và vận hành kinh tế số; kiến thức bổ trợ cần thiết để phục vụ yêu cầu công việc.
  • PO2 (Kỹ năng): Trang bị, rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành nghề nghiệp về thiết lập, triển khai và kiểm soát kế hoạch kinh doanh có áp dụng chuyển đổi số ở nhiều bối cảnh đa dạng về văn hóa, ứng dụng kiến thức chuyên môn và liên ngành để giải quyết những vấn đề thực tế; kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm và hội nhập toàn cầu.
  • PO3 (Mức tự chủ và trách nhiệm): Hình thành và phát triển cho người học ý thức đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cộng đồng; năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và phối hợp với người khác trong học tập, nghiên cứu và làm việc, thích nghi với môi trường làm việc đa văn hoá và hội nhập, định hướng công dân toàn cầu.
Tố chất phù hợp: có đam mê, yêu thích với lĩnh vực kinh tế và công nghệ thông tin, các hoạt động kinh doanh; có khả năng thu thập và xử lý thông tin liên quan đến tình tình kinh tế trong và ngoài nước để đưa ra hướng giải quyết và xử lý vấn đề phù hợp; có khả năng giao tiếp ngoại ngữ, đàm phán, thuyết phục; Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc; yêu thích sáng tạo và sẵn sàng học hỏi; yêu thích công nghệ.
 
Cơ hội việc làm:
  • Chuyên viên phân tích dữ liệu kinh tế, dự báo thị trường, hành vi người tiêu dùng tại các doanh nghiệp và tổ chức.
  • Chuyên viên tư vấn chuyển đổi số tại các doanh nghiệp và tổ chức.
  • Chuyên viên quản lý thương mại, quản lý hệ thống kinh doanh trực tuyến, quản lý kênh phân phối cho các doanh nghiệp trong nước và tập đoàn nước ngoài.
  • Chuyên viên hoặc quản lý các doanh nghiệp cung cấp giải pháp kinh doanh trên nền tảng số.
  • Chuyên viên quản trị website và triển khai hoạt động marketing trên nền tảng số cho các tổ chức, doanh nghiệp.
Có thể làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại các viện và các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
TIN LIÊN QUAN