Ngành đào tạo

Kinh tế quốc tế

02/06/2023

1. Tại sao phải học kinh tế quốc tế?

Kinh tế học len lỏi khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta, từ những chi tiêu mua đồ hằng ngày đến quyết định mở thêm chi nhán mới. Bạn có bao giờ thắc mắc tại tại sao in tiền nhiều không phải là ý tưởng hay? Tại sao tỉ lệ thất nghiệp gia tăng? Tiền thuế được sử dụng vào mục đích gì? Lãi suất ngân hành tác động đến bạn ra sao? Hãy khám bộ môn khoa học xã hội của nhân loại đã tồn tại hơn 300 năm và nhìn lại thế giới bạn đang sống dưới góc nhìn mới để hiểu được những điều tưởng như hiển nhiên nhưng lại vô cùng bí ẩn!

Ngân hàng kiểm soát lạm phát như thế nào?

2. Tầm nhìn và sứ mạng của khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập toàn cầu; xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp sinh viên phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo; phát triển năng lực làm việc thực tế, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm với xã hội thông qua việc kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng.

Buổi talk show giúp sinh viên cập nhật tình hình biến động kinh tế toàn cầu

3. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên các kiến thức nền tảng về kinh tế quốc tế, tài chính các công ty đa quốc gia, đầu tư quốc tế, các định chế kinh tế quốc tế, địa lý kinh tế thế giới,… cũng như kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh quốc tế, nghiệp vụ ngoại thương, đàm phán quốc tế; vì vậy cử nhân tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế có khả năng nghiên cứu và phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực chuyên sâu về kinh tế quốc tế.
Người học được rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và phân tích; kỹ năng đàm phán; kỹ năng sử dụng các công cụ định tính và định lượng; kỹ năng ứng dụng phần mềm trong quản lý về kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phân tích chuyên sâu về các vấn đề về kinh tế quốc tế, thương mại, tài chính và đầu tư quốc tế.

Mục tiêu cụ thể

Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế có khả năng:
- Về kiến thức:
Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về kinh tế quốc tế; am hiểu về tác động và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế; vai trò của các định chế quốc tế và tác động của các định chế này đến nền kinh tế Việt Nam và thế giới; am hiểu về văn hóa các quốc gia và địa lý kinh tế của các nước; vai trò của Chính phủ trong việc quản lý hoạt động kinh tế quốc tế; tổng quan về tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế và phát triển bền vững.
- Về kỹ năng:
 Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp về hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến kinh tế quốc tế; kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên dụng để nghiên cứu và phân tích các chỉ tiêu vĩ mô của nền kinh tế toàn cầu và khu vực; kỹ năng đàm phán quốc tế; kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề về kinh tế quốc tế trong thực tiễn;
 Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi;
 Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;
 Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập.
- Về thái độ:
Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khoẻ tốt;
Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

 • Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước;
 • Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế quốc tế;
 • Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức về kinh tế quốc tế;
 • Nhận biết, diễn giải kiến thức về kinh tế quốc tế, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế, về văn hóa các quốc gia và địa lý kinh tế của các nước;
 • Hiểu, lập luận, phân tích tác động của các định chế kinh tế quốc tế đến nền kinh tế Việt Nam, vai trò của các bên liên quan trong việc quản lý hoạt động kinh tế quốc tế, các chỉ tiêu vĩ mô tác động đến hoạt động kinh tế quốc tế;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm định lượng, thống kê trong việc nghiên cứu và phân tích chính sách kinh tế quốc tế;
 • Phát triển kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, phán đoán);
 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm;
 • Phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết chuyên ngành;
 • Phát triển phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên ngành;
 • Phát triển ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học;
 • Phát triển năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo;
 • Phát triển năng lực đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp trong công tác quản trị.

Cơ hội việc làm và học tập sau đại học

Cơ hội việc làm

Sau tốt nghiệp nghành kinh tế quốc tế, bạn sinh viên có thể làm việc ở các vị trí:

• Chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên nghiên cứu thị trường, chuyên viên phát triển thị trường tại các tập đoàn/ doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế; các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính quốc tế;
• Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Bộ, Ban, Ngành, địa phương; các tổ chức quốc tế; các cơ quan quản lý nhà nước hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích các chính sách liên quan đến kinh tế quốc tế;
• Điều phối viên, tư vấn viên, chuyên viên làm việc tại các tổ chức quốc tế; các tổ chức phi chính phủ; Hiệp hội ngành hàng; các tổ chức tư vấn xuất nhập khẩu; cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư; các cơ quan tham tán thương mại;
• Chuyên viên tư vấn, hoạch định, phân tích và tư vấn chính sách trong lĩnh vực thương mại quốc tế, kinh tế quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài; 
• Chuyên viên phân tích và tư vấn các dự án quốc tế các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc (UN), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)… hay các tổ chức phi chính phủ (NGOs);
• Giảng viên/nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục, Trường Đại học, các Viện nghiên cứu/Trung tâm nghiên cứu về kinh tế quốc tế.

Cơ hội học tập

• Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế;
• Sinh viên sau thi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để tiếp tục học tiếp các chương trình MBA, thạc sĩ ngành Kinh doanh quốc tế. 


Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tếChuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2022

TIN LIÊN QUAN