Công bố khoa học GV
Năm học 2022-2023, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 27 công bố khoa học các cấp với trong và ngoài nước với 34 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng...
Năm học 2021-2022, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 33 công bố khoa học các cấp với trong và ngoài nước với 37 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng...
Trong năm học 2020-2021, Khoa Kinh tế tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp khoa “Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới 2021-2030” có chỉ số ISBN. Dưới đây...
Trong năm học 2020-2021, Khoa Kinh tế tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp khoa “Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới 2021-2030” có chỉ số ISBN. Nhằm tạo...
Năm học 2019-2020, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 77 công bố khoa học các cấp với 89 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng viên của khoa có hơn 2...
Trong năm học 2019-2020, Khoa Kinh tế tổ chức 1 hội thảo khoa học cấp Khoa với chủ đề “Nguồn nhân lực cho nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh công nghệ số” nhằm tạo...
CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH NCKH QUỐC TẾ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM 2018 - 2019 RẤT NHIỀU CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG NĂM VỪA QUA
Tổng hợp các công trình NCKH giảng viên năm 2018-2019 của Khoa Kinh tế, rất nhiều các công trình đã được công bố