Công bố khoa học GV

Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên 2022-2023

05/01/2024
Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên 2022-2023
Năm học 2022-2023, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 27 công bố khoa học các cấp với trong và ngoài nước với 34 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng viên của khoa có hơn 2 công bố và gần 3 lượt tham gia vào hoạt động NCKH.
Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế
Loại công bố Số lượng bài viết Số lượt tham gia Ghi chú
Tổng số công bố 27 34  
Trong đó:      
Hội thảo khoa học Quốc gia do khoa Kinh tế phối hợp với Học viện Ngân hàng và hiệp hội Valoma tổ chức 05 07 Hội thảo cấp Quốc gia “Cập nhật xu hướng phát triển công nghệ số trong ngành Logistics - Đào tạo và Thực tiễn”, Tháng 12/2022, ISBN 978-604-386-707-7.
Hội thảo khoa học Quốc gia do UEF tổ chức 03 04 Hội thảo khoa học Quốc gia “Giáo dục đại học trong bối cảnh quốc tế hóa (HEGC 2023)”; Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Cục công tác phía nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, tháng 04/2023, ISBN 978-604-79-3671-7.
Hội thảo do đơn vị khác tổ chức 01 01 Seminar cấp Khoa “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giảng viên”, Khoa QTKD – UEF.
Hội thảo khoa học Quốc gia 05 03 Hội thảo khoa học Quốc gia “Hiệp định thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Trường đại học KHXH&NV, tháng 04/2023, ISBN-978-604-73-9436-4.
Hội thảo khoa học Quốc gia “Marketing Giai Đoạn Bình Thường Mới”, Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), tháng 5/2023, ISBN 978-604-79-3545-1.
Tọa Đàm “Nâng cao hiệu quả Công tác đối ngoại nhân dân góp phần phát triển Khoa Học ngoại giao trong thời kỳ CMCN 4.0”, 92/QĐCN-NXBLĐ Ngày 30/11/2022, ISBN 978-604-360-667-6.
Hội thảo khoa học Quốc tế 01 01 Hội thảo khoa học Quốc tế “International Conference on Emerging Challenges: Strategic Adaptation in the World of Uncertainties”, tháng 11/2022, ISBN 978-604-397-659-5, Đại học UEH.
Loại công bố Số lượng bài viết Số lượt tham gia Ghi chú
Tạp chí của Trường 05 08 Tạp chí khoa học Phát triển và Hội nhập (UEF)
Tạp chí ngoài Trường 02 01 Tạp chí Tài chính Số 800, Kỳ 1, T5/ 2023 và Số 801, Kỳ 2, T5/ 2023, ISSN 2615 - 8973
Tạp chí quốc tế 02 02 International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 21, No. 6, pp. 160-177, June 2022, e-ISSN: 1694-2116
Financial Econometrics: Bayesian Analysis, Quantum Uncertainty, and Related Topics. ECONVN 2022. Studies in Systems, Decision and Control, vol 427. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98689-6_52
Đề tài nghiên cứu cấp trường hoàn thành đã nghiệm thu 04 03 Nghiệm thu theo QĐ 541/QĐ-UEF, ngày 27/09/2022
Nghiệm thu theo QĐ 504/QĐ-UEF ngày 23/05/2023
Nghiệm thu theo QĐ 502/QĐ-UEF ngày 23/05/2023
Nghiệm thu theo QĐ 525/QĐ-UEF ngày 20/06/2023
Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt thành tích   01 Giải Khuyến khích - Giải thưởng KH & CN dành cho SV trong cơ sở giáo dục ĐH năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ   04 Horizon University, Paris.
Aix-Marseille University
Central Philippine University (CPU)
UCSI University
Số công bố trung bình/ giảng viên 2.08 2.61 13 Giảng viên
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa
Xem tổng hợp công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên TẠI ĐÂY
TIN LIÊN QUAN