Công bố khoa học GV

Kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên NH2021-2022

05/01/2024
Năm học 2021-2022, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 33 công bố khoa học các cấp với trong và ngoài nước với 37 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng viên của khoa có hơn 2 công bố và gần 3 lượt tham gia vào hoạt động NCKH, đây là con số cao không chỉ tính ở mặt bằng chung của UEF mà còn trên mặt chung của các Trường Đại học ngoài công lập. Đặc biệt, trong năm, nhiều giảng viên của Khoa đã chủ động tham gia và công bố nghiên cứu ở các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus và ISI.
Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế
Loại công bố Số lượng bài viết Số lượt tham gia Ghi chú
Tổng số công bố  33 37  
Trong đó:      
Hội thảo khoa học khoa Kinh tế 10 12 Hội thảo cấp Khoa: Phát triển Kinh tế quốc tế trong môi trường số, Tháng 05/2022.
Hội thảo khoa học Quốc gia do UEF tổ chức 04 04 Hội thảo khoa học quốc gia về Quản trị, Tài chính, Kế toán và Thương mại (BFAC2022): Bối cảnh quốc tế và Chiến lược địa phương, Tháng 4/2022; ISBN: 978-604-79-3149-1; Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Cục công tác phía nam - Bộ Khoa học và Công nghệ.
Hội thảo khoa học do đơn vị khác tổ chức 10 06 Hội thảo khoa học cấp thành phố “Ngoại thương Việt Nam thời đại 4.0”, Tháng 01/2022, ISBN: 978-604-79-3060-9, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM
Tọa Đàm Nâng cao hiệu quả Công tác đối ngoại nhân dân góp phần phát triển Khoa Học ngoại giao trong thời kỳ CMCN 4.0”, Tháng 5/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM (HUFO) và ĐH Ngân Hàng đồng tổ chức
Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và NCKH trong kỷ nguyên số”, Tháng 6/2022, Khoa Quản trị kinh doanh, UEF.
Hội thảo khoa học quốc gia 07 05 HTKH Quốc gia về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Phát triển hoạt động Logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới, Tháng 11/2021; ISBN: 978-604-34-3356-2, Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam VALOMA, Trường Đại học Ngoại thương.
Hội thảo khoa học quốc gia | Diễn Đàn Kinh tế Việt Nam lần 4, Tháng 6/2022, Ban Kinh tế Trung Ương TP HCM.
EVFTA và quan hệ thương mại Việt Nam –EU, tháng 7/2022, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM
Tạp chí của trường  04 03 Tạp chí Phát triển và hội nhập
Tạp chí quốc tế 03 03 Journal of Hunan University (Natural Sciences)
Academy of Strategic Management Journal
Energy Reports
Đề tài nghiên cứu cấp trường hoàn thành đã nghiệm thu 01 01 Nghiệm thu theo QĐ 126/ QĐ-UEF ngày 06/04/2022
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ   02 Horizon University, Paris.
Aix-Marseille University
Số công bố trung bình/ giảng viên 2.2 2.5 15 Giảng viên
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa

Xem tổng hợp công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên TẠI ĐÂY
TIN LIÊN QUAN