Ngành đào tạo

Kinh doanh quốc tế

01/01/2018

1/ Giới thiệu chung:
Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Kinh Doanh Quốc Tế (KDQT) trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) được ban hành từ năm 2007 (theo Quyết định cấp mã ngành đào tạo số: 7923/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thuộc quản lý của Khoa Quản Trị Kinh Doanh (K. QTKD) (nay là Khoa Kinh tế - KKT) theo mô hình chất lượng cao.
Thế mạnh vượt trội của sinh viên UEF:

+ Lĩnh hội kiến thức nền tảng về kinh doanh và hội nhập quốc tế, quản trị trong công ty đa quốc gia, chính sách kinh tế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
+ Nắm bắt tốt nghiệp vụ nghề nghiệp như xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, kỹ năng làm việc cho công ty quốc tế, xây dựng chiến lược thâm nhập thị trường nước ngoài,…
+ Kỹ năng giao tiếp nổi trội, tư duy phân tích nhạy bén, làm việc nhóm tốt, tiếng Anh lưu loát, cơ hội du học và tương tác với các sinh viên quốc tế.

2/ Mục tiêu chung:
Chương trình đặt trọng tâm đào tạo sinh viên Kinh Doanh Quốc Tế nắm vững được những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế, về tổ chức và quản lí hoạt động kinh doanh quốc tế, về vai trò và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị trong bối cảnh kinh doanh quốc tế .
Sinh viên có thể hiểu sâu và vận dụng hiệu quả các kiến thức ngành như quản trị thương mại quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu tư và thanh toán quốc tế, và quản trị rủi ro ...để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistic, bảo hiểm ngoại thương, thanh toán quốc tế tại các tổ chức trong và ngoài nước hay các bạn sinh viên có thể tự tổ chức và điều hành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu độc lập, và có cơ hội học tiếp các chương trình sau đại học.
3/ Mục tiêu cụ thể:
Về kiến thức:

 • PO1:  Có kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong các loại hình công ty nói chung/công ty đa quốc gia/doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như hoạch định, tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh quốc tế, chương trình marketing và đầu tư trong các công ty đa quốc gia, vận tải, và bảo hiểm ngoại thương; am hiểu văn hóa đa quốc gia, các loại hình buôn bán quốc tế và đầu tư; có kiến thức về quản lý nhân sự, quản trị rủi ro, marketing quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu và thực hiện giao dịch thương mại điện tử;

Về kỹ năng:

 • PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến ngành kinh doanh quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu;
 • PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.
 • PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;
 • PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;

Về thái độ:

 • PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khỏe tốt
 • PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.

4/ Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)

 • PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước
 • PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô và vi mô
 • PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức căn bản về quản trị và quản trị kinh doanh
 • PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức thương mại – giao dịch quốc tế hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • PLO5: Đọc, hiểu, xử lý và phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo phân tích vĩ mô, chiến lược kinh doanh, kế hoạch kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp và thâm nhập thị trường quốc tế, báo cáo phân tích vĩ mô của các doanh nghiệp.
 • PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc phân tích / thống kê kinh tế. Thực hiện các nghiên cứu thị trường phục vụ hoạt động lập kế hoạch, tìm kiếm thì trường mới.
 • PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (tư duy biện chứng, phân tích, phán đoán)
 • PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm.
 • PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết chuyên ngành.
 • PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị. Có sức khỏe tốt, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của ngành, chuyên ngành.
 • PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học.
 • PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh và quản trị kinh doanh quốc tế đã được đào tạo.
 • PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.

5 / Cơ hội việc làm
Người học tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế có thể đảm nhận các vị trí:

 • Chuyên viên trong các bộ phận kinh doanh, Marketing, Logistics của các công ty trong nước và doanh nghiệp nước ngoài;
 • Chuyên gia phân tích và thiết lập các chiến lược, chương trình quản trị cho doanh nghiệp;
 • Chuyên viên xuất nhập khẩu; Chuyên viên Quản trị Logistics; Chuyên viên Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu và Quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường toàn cầu và các vị trí chức năng quan trọng khác trong môi trường kinh doanh quốc tế;
 • Quản lý các bộ phận kinh doanh, marketing, logistic trong các công ty, tổ chức, tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp tư nhân;
 • Chuyên gia phân tích, cán bộ cấp trung tại các trung tâm xúc tiến thương mại;
 • Công chức, cán bộ thương mại, hải quan các cấp tại các cơ quan tài chính công: Ngân hàng nhà nước, Bộ Thương Mại, Sở Công thương, Tổng cục hải quan;
 • Làm chủ cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp;
 • Giảng dạy, nghiên cứu tại các trường đại học, viện kinh tế;
 • Các vị trí cấp cao như quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc điều hành

6/ Cơ hội học tập:
Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế.

Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2021
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2020
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2019
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2018
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2017
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2016
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2015

TIN LIÊN QUAN