Ngành đào tạo

Kinh doanh quốc tế

01/01/2018
1/ Giới thiệu chương trình đào tạo:
Mục tiêu tổng quát
Chương trình đặt trọng tâm đào tạo sinh viên Kinh Doanh Quốc Tế nắm vững được những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế, về tổ chức và quản lí hoạt động kinh doanh quốc tế, về vai trò và ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị trong bối cảnh kinh doanh quốc tế .
Sinh viên có thể hiểu sâu và vận dụng hiệu quả các kiến thức ngành như quản trị thương mại quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu, chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu tư và thanh toán quốc tế, và quản trị rủi ro ...để làm việc trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, xuất nhập khẩu, logistic, bảo hiểm ngoại thương, thanh toán quốc tế tại các tổ chức trong và ngoài nước hay các bạn SV có thể tự tổ chức và điều hành doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu độc lập, và có cơ hội học tiếp các chương trình sau đại học.
 
2/ Chuẩn đầu ra của CTĐT ngành Kinh Doanh Quốc Tế 
  • PO1:  Có kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong các loại hình công ty nói chung/công ty đa quốc gia/doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như hoạch định, tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh quốc tế, chương trình marketing và đầu tư trong các công ty đa quốc gia, vận tải, và bảo hiểm ngoại thương; am hiểu văn hóa đa quốc gia, các loại hình buôn bán quốc tế và đầu tư; có kiến thức về quản lý nhân sự, quản trị rủi ro, marketing quốc tế, quản trị xuất nhập khẩu và thực hiện giao dịch thương mại điện tử;
  • PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến ngành kinh doanh quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu các đơn vị, tổ chức của nền kinh tế trong trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu;
  • PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.
  • PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;
  • PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;
  • PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp;
  • PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách với xã hội, cộng đồng.
 
3/ Người học tốt nghiệp ngành Kinh Doanh Quốc Tế có thể đảm nhận các vị trí:
   - Chuyên viên kinh doanh/ quản lý tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong nền kinh tế: sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ;
   - Chuyên viên xuất nhập khẩu; Chuyên viên Quản trị Logistics; Chuyên viên Quản trị Kinh doanh XNK và Quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường toàn cầu và các vị trí chức năng quan trọng khác trong môi trường kinh doanh quốc tế.
   - Chuyên gia phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro,  quản lý và kinh doanh vốn, hoạt động đầu tư, kinh doanh ngoại hối,... cho doanh nghiệp, tập đoàn thương mại và các ngân hàng thương mại.
   -  Chuyên gia phân tích, cán bộ cấp trung tại các trung tâm xúc tiến thương mại,
   - Công chức, cán bộ thương mại, hải quan các cấp tại các cơ quan tài chính công: Ngân hàng nhà nước, Bộ Thương Mại, Sở Công thương,  Tổng cục hải quan, 
   - Đảm nhiệm vị trí cấp cao như Quản lý bộ phận Kinh Doanh Quốc Tế, Giám đốc Thương Mại, Giám đốc bộ phận Xuất Nhập khẩu, Giám đốc điều hành;
   - Trở thành cán bộ GV, nghiên cứu tại các trường đại học có đào tạo Ngành Kinh doanh Quốc tê, Ngoại thương
   - Tự khởi nghiệp thành lập các công ty chuyên buôn bán, kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu, ...
Cơ hội học tập:              
   - Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế;
   - Sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể đạt được sự thuận lợi để học tiếp các chương trình MBA, Thạc sĩ Kinh Doanh Quốc Tế
TIN LIÊN QUAN
Loading...