Ngành đào tạo

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

09/09/2019
 1. Giới thiệu chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LSCM), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) theo mô hình chất lượng cao được ban hành từ năm 2019 thuộc quản lý của Khoa Kinh tế (K.KT, QĐ số 126/QĐ-UEF ngày 13/05/2019). Khóa tuyển sinh đầu tiên vào năm 2019. Hàng năm, chương trình được rà soát, cập nhật theo ý kiến khảo sát của người học, người sử dụng lao động và được đánh giá, nghiệm thu bởi Hội đồng khoa học.
 1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo định hướng nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe; có kiến thức toàn diện, chuyên sâu về Logistics và Chuỗi cung ứng tương thích với xu thế hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, và chuyển đổi số; có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo đáp ứng các yêu cầu thị trường lao động quốc tế, theo định hướng công dân toàn cầu; có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và có nền tảng kiến thức vững chắc để tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn.
 1. Mục tiêu cụ thể
 • PO1 (Kiến thức). Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên xã hội, khoa học chính trị, pháp luật; kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lĩnh vực Logistics và Chuỗi cung ứng tương thích với môi trường thể chế quốc gia, ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu tiếp nhận và hệ thống hóa luồng hàng hóa, tài chính và thông tin, và ra quyết định trong lĩnh vực Logistics và Chuỗi cung ứng; kiến thức bổ trợ cần thiết để phục vụ yêu cầu công việc
 • PO2 (Kỹ năng). Trang bị, rèn luyện cho người học kỹ năng thực hành nghề nghiệp về hoạch định, vận hành, và kiểm soát các hoạt động Logistics tại các đơn vị trung gian trong Chuỗi cung ứng ở nhiều bối cảnh đa dạng về văn hóa, ứng dụng kiến thức chuyên môn và liên ngành để giải quyết những vấn đề thực tế; kỹ năng giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm và hội nhập toàn cầu.
 • PO3 (Mức tự chủ và trách nhiệm). Hình thành và phát triển cho người học ý thức đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cộng đồng; năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và phối hợp với người khác trong học tập, nghiên cứu và làm việc, thích nghi với môi trường làm việc đa văn hoá và hội nhập, định hướng công dân toàn cầu.
 1. Cơ hội việc làm
Người học tốt nghiệp ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có thể đảm nhận các vị trí:
 • Chuyên viên dự báo nhu cầu, hoạch định nguồn lực tổ chức, cung ứng nguồn đầu vào, thiết lập kế hoạch sản xuất và vận hành, phân phối hàng bán.
 • Chuyên viên hoạch định tuyến đường, giao nhận hàng hóa, sales logistics, forwarder.
 • Chuyên viên quản lý thu mua, quản lý kho bãi, quản lý containers, quản lý đội xe, quản lý hoạt động vận tải, quản lý vận hành cảng.
 • Chuyên viên tư vấn giải pháp đóng xếp hàng hóa, xử lý hàng hóa đổi trả, hỗ trợ nghiệp vụ hải quan, hỗ trợ chứng từ, vận đơn.
 •  Chuyên gia tư vấn giải pháp tối ưu logistics, chuỗi cung ứng bền vững, giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp logistics.
 1. Cơ hội học tập
Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế;

Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Logistic và chuỗi cung ứng
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2020
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2021
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2022
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2023
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2024


 

TIN LIÊN QUAN