Giới thiệu

Liên hệ

07/11/2019
Địa chỉ liên hệ: Lầu 4, số 141 Điện Biên Phủ Phường 15 Quận Bình Thạnh TPHCM
Số điện thoại: +84 28 54226666 (bấm số nội bộ: 303 _ 304 _ 305)
Địa chỉ mail:
  • khoakinhte@uef.edu.vn
  • htkh.khoakinhte@uef.edu.vn
TIN LIÊN QUAN