Ngành đào tạo

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

09/09/2019
 1. Giới thiệu chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo (CTĐT) ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LSCM), Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) theo mô hình chất lượng cao được ban hành từ năm 2019 thuộc quản lý của Khoa Kinh tế (K.KT, QĐ số 126/QĐ-UEF ngày 13/05/2019). Khóa tuyển sinh đầu tiên vào năm 2019. Hàng năm, chương trình được rà soát, cập nhật theo ý kiến khảo sát của người học, người sử dụng lao động và được đánh giá, nghiệm thu bởi Hội đồng khoa học.
 1. Mục tiêu chung
 • Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;
 • Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.
 • Đào tạo người học có kiến thức tổng hợp trong lĩnh vực kinh doanh logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tập trung xây dựng các kỹ năng kinh doanh và phát triển sự hiểu biết của sinh viên về luồng thông tin và hàng hóa giữa các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và người tiêu dùng theo hướng hỗ trợ thương mại quốc tế và giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra, ngành học này cũng giúp sinh viên phát triển tư duy, có thể đề xuất những quy trình cải tiến các hoạt động logistics và chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp; biết vận dụng lý thuyết vào các tình huống thực tế của doanh nghiệp; đồng thời có các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề cần thiết ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong các hiệp hội ngành nghề cũng như các tổ chức nghiên cứu sâu về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, các cơ quan nhà nước về chuyên môn.
 1. Mục tiêu cụ thể
Cử nhân ngành LSCM có khả năng:
 • Về kiến thức:
PO1: Đào tạo người học có kiến thức nền tảng rộng và sâu về lĩnh vực Logistics và Chuỗi cung ứng, có năng lực ứng dụng kiến thức để giải quyết các yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin và ra quyết định trong lĩnh vực Logistics và Chuỗi cung ứng;
 • Về kỹ năng:
PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động Logistics tại các đơn vị trung gian trong Chuỗi cung ứng, tại các tổ chức của nền kinh tế trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh và bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu;
PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, linh hoạt, thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.
PO4: Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và các kỹ năng mềm khác nhằm thực nghiệm, tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề của ngành, chuyên ngành;
PO5: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phân tích một cách độc lập;
 • Về thái độ:
PO6: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp; có sức khỏe tốt
PO7: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp theo yêu cầu riêng của nghề, có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng.
 1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLOs)
PLO1: Nhận biết, giải thích và có khả năng vận dụng tốt chính sách, pháp luật của nhà nước;
PLO2: Diễn giải một cách có hệ thống các kiến thức tổng quát về kinh tế vĩ mô và vi mô;
PLO3: Nhận biết, diễn giải và có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế các kiến thức căn bản về quản trị, kế toán và marketing;
PLO4: Nhận biết, diễn giải kiến thức về xu hướng phát triển của Logistics và Chuỗi cung ứng trong nền kinh tế xanh và hiện đại, có khả năng vận dụng, đưa vào thực tế nhằm hỗ trợ và thúc đẩy tính tối ưu của dòng chảy hàng hóa tại mọi trung gian;
PLO5: Nắm bắt, hiểu, lập luận, phân tích các xu thế phát triển của thị trường và xã hội nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng trong các hoạt động Logistics nói riêng và trong các cơ sở trung gian nói chung;
PLO6: Biết sử dụng các phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng trong việc thực hiện và tối ưu hóa các hoạt động Logistics/ biết ứng dụng các thuật toán vào các phần mềm hỗ trợ việc nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ trong từng hoạt động Logistics;
PLO7: Có kỹ năng tư duy hệ thống, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tư duy thực tiễn và các dạng tư duy khác (biện chứng, phân tích, phán đoán);
PLO8: Có kỹ năng làm việc nhóm;
PLO9: Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thuyết trình, kỹ năng viết chuyên ngành;
PLO10: Có phẩm chất chính trị – đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và trách nhiệm đối với tổ chức, đơn vị; có sức khỏe tốt phù hợp với ngành và chuyên ngành
PLO11: Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, làm việc khoa học;
PLO12: Có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể, dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ Logistics và Chuỗi cung ứng đã được đào tạo;
PLO13: Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường, phát hiện và giải quyết một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật.
 1. Cơ hội việc làm
 • Chuyên gia thiết kế, tạo lập, phân tích kế hoạch và chiến lược thu mua nguyên vật liệu, tìm kiếm nguồn hàng, quản lý và kiểm soát thu mua.
 • Chuyên gia thiết kế, tạo lập, phân tích kế hoạch, chiến lược về sản xuất và vận hành, quản lý và kiểm soát các hoạt động sản xuất và vận hành.
 • Chuyên gia cung cấp dịch vụ quản lý kho bãi và lưu giữ hàng hóa: bao gồm các hoạt động về kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị; Tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến hàng hóa trong suốt chuỗi cung ứng; Xử lý hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; Cho thuê và thuê mua container.
 • Chuyên gia cung ứng các dịch vụ về vận tải đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường hàng không, đường bộ, và đường ống: bao gồm các nghiệp vụ về Vận tải hành khách, Vận tải hàng hóa, Dịch vụ bán và tiếp thị vận tải, đặt giữ chỗ, cung cấp bữa ăn trên máy bay và tàu, Dịch vụ hỗ trợ xếp dỡ container, Kiểm tra vận đơn, môi giới vận tải giám định, Nhận và chấp nhận hàng, chuẩn bị chứng từ vận tải thực hiện thay mặt cho chủ hàng.
 • Chuyên gia cung ứng các dịch vụ về bưu chính, dịch vụ thương mại bán buôn (các đại lý phân phối hàng hóa cho các chuỗi siêu thị), dịch vụ thương mại bán lẻ (các chi nhánh nằm trong mạng lưới của các siêu thị lớn và cửa hàng tiện lợi, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng)
 • Chuyên gia cung cấp các giải pháp tối ưu hóa cho các doanh nghiệp về dịch vụ công như cung ứng và thiết kế mạng lưới về điện, nước; cáp truyền hình, internet, điện thoại.
 • Chuyên gia thiết kế mạng lưới phân phối và định tuyến đường đi cho các dịch vụ về vận tải hành khách và phân phối hàng hóa (kể cả hàng bán và hàng đổi trả).
 • Chuyên gia tư vấn các giải pháp liên quan đến phát triển bền vững và tích hợp, các giải pháp xử lý các vấn đề về môi trường.
 • Các vị trí cấp cao trong các doanh nghiệp ngành Logistics và Chuỗi cung ứng như quản lý bộ phận, giám đốc chi nhánh, giám đốc điều phối…
 1. Cơ hội học tập
Liên thông trong với các chương trình nâng cao ở bậc sau đại học của các trường đại học trong nước và quốc tế;

Các quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo ngành Logistic và chuỗi cung ứng
Chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo 2019
 

TIN LIÊN QUAN