Công bố khoa học GV

Công bố công trình NCKH của giảng viên khoa Kinh tế Năm 2020-2021

12/01/2022
Năm học 2020-2021, Giảng viên khoa Kinh tế đã có tổng cộng 50 công bố khoa học các cấp với trong và ngoài nước với 110 lượt giảng viên tham gia. Trung bình, mỗi giảng viên của khoa có hơn 2 công bố và hơn 4 lượt tham gia vào hoạt động NCKH, đây là con số cao không chỉ tính ở mặt bằng chung của UEF mà còn trên mặt chung của các Trường Đại học ngoài công lập. Đặc biệt, trong năm, nhiều giảng viên của Khoa đã chủ động tham gia và công bố nghiên cứu ở các hội thảo khoa học quốc tế (05 bài), tạp chí quốc tế (06 bài) và 01 giáo trình, sách chuyên khảo quốc tế 

Xem tổng hợp công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên TẠI ĐÂY 
TIN LIÊN QUAN